خیابان شهیدان هدایتکار »

اجرایی شدن طرح یک طرفه خیابان شهیدان هدایتکار ملغی می شود

اجرایی شدن طرح یک طرفه خیابان شهیدان هدایتکار ملغی می شود

طیبه جواهری اسفند ۱۳, ۱۳۹۶ ۰

خیابان شهیدان هدایتکار که کمتر از یک سال است به درخواست مردم در راستای کاهش ترافیک یک طرفه شده بود طی تصمیمی از سوی شورای ترافیک شهرستان فردیس، از حالت یک طرفه خارج خواهد

بیشتر بخوانید »