چرا نگاه یک پخش نشد؟ »

علت پخش نشدن برنامه «نگاه یک»، حضور نیافتن جهانگیری بود

علت پخش نشدن برنامه «نگاه یک»، حضور نیافتن جهانگیری بود

طیبه جواهری دی ۲۰, ۱۳۹۶ ۰

برازش گفت: «نگاه یک» شنبه شب، به دلیل حاضر نشدن معاون اول رئیس جمهور در برنامه از جدول پخش خارج شد

بیشتر بخوانید »