70 نفر دیگر از متهمان آشوب‌های اخیر آزاد شدند »

جعفری دولت‌آبادی خبر داد؛ آزادی ۷۰ نفر دیگر از متهمان آشوب‌های اخیر

جعفری دولت‌آبادی خبر داد؛ آزادی ۷۰ نفر دیگر از متهمان آشوب‌های اخیر

طیبه جواهری دی ۲۰, ۱۳۹۶ ۰

دادستان تهران گفت: در پی دستگیری تعدادی از متهمان آشوب‌های اخیر و در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه تعداد 70 نفر دیگر از متهمان با اخذ ضمانت آزاد شدند

بیشتر بخوانید »